top of page

Aktivno učenje 

Radionica sa eSTUDENTOM 

Aktivnosti: Text
Aktivnosti: Pro Gallery

U sklopu projekta Mozak voli zdravo, održali smo radionicu za studente s temom "Aktivno učenje". Htjeli smo na jednostavan način objasniti studentima kako mogu napraviti aktivne pauze u danu, kako se pokrenuti ujutro, ali i kako trening ne mora uvijek biti u trajanju od 60 minuta u teretani. Biti aktivan znači i napraviti nekoliko kraćih pauza u danu! Također, naglasili smo važnost tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja, te potaknuli na zdrave navike, te svojevrsni "reset" mozga kako bi se poboljšala koncetracija, ali i kognitivne sposobnosti. Organizirali smo i natjecanje, te dijelili nagrade. Veselimo se novim suradnjama i radionicama!

Aktivnosti: Text

Aktivna subota 

Besplatna dijagnostika 

Aktivnosti: Text
IMG_3200.jpg
IMG_3208.jpg
IMG_3221_edited.jpg
Aktivnosti: Projects

Udruga je u suradnji sa Dvoranom.hr organizirala besplatnu dijagnostiku sastava tijela i funkcionalnosti pokreta s ciljem upoznavanja populacije sa dijagnostikom, ali i prevencijom lokomotornih problema. Akciji se pridružila i liječnica Anera Lazić, certificirana Lifestyle Medicine lječnica i jedna od osnivača Hrvatske Udruge za Medicinu Životnog Stila. Pričali smo o zdravom načinu života, potrebi za kretanjem i mentalnom zdravlju, koje je posebno narušenu u doba pandemije. 
Ovo je bila prva od niza planiranih akcija kako bismo što više ljudi upoznali sa 360 pristupom svome zdravlju i pokrenuli ih na promjenu!

Aktivnosti: Text
bottom of page